Bibliotheekbezoek

De oudste kleuters en al onze leerlingen van de lagere school gaan vanaf september tot juni om de 5 à 6 weken naar de gemeentelijke bib in Rupelmonde. De data hiervoor kan je vinden op de kalender op Gimme. In de bib kiezen de kinderen, onder begeleiding van de klasleerkracht, maximum 4 boeken die ze kunnen ontlenen tot de volgende bibbeurt (afhankelijk van de afspraken van de klas kunnen deze boeken mee naar huis genomen worden). We rekenen erop dat er zorg gedragen wordt voor de boeken en dat die tijdig meegebracht worden.

Momenteel wordt er nog niet naar de bibliotheek gegaan wegens de coronamaatregelen en de werken aan het gebouw.