Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Onze school organiseert geen opvang vóór de lesuren. Het gemeentebestuur voorziet wel in buitenschoolse opvang. Om 8.10 u brengt een begeleider de kinderen dan naar school. Vanaf dat tijdstip is er toezicht op school door de juffen en meesters.

Naschoolse opvang

Na de lesuren is de opvang op dezelfde manier georganiseerd. Om 15.20 u haalt een begeleider de kinderen op van school. Op woensdag gebeurt dit om 12.05 u.
Je kan je ook inschrijven voor ‘Multimove’. De begeleiders bieden een gevarieerd bewegingsprogramma aan waarbij de focus ligt op de algemene ontwikkelingen van vaardigheden. Dit gaat door in de turnzaal van onze school. De Multimove-lessen zijn tot januari opgeschort.

De aanwezigheid van je kind(eren) wordt op de volgende manier berekend: vanaf het ogenblik dat je kind binnenkomt, telt men per 30 minuten.

Als je gebruik maakt van de opvangmogelijkheden voor meer dan één kind, kan je korting krijgen. Je kan ook een ‘sociaal tarief’ (50% korting) aanvragen. Hiervoor heb je wel de nodige bewijsstukken nodig. Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator op het gemeentehuis van Kruibeke.

Buitenschoolse kinderopvang

‘KOM’ Rupelmonde
Geraard de Cremerstraat 36
9150 Rupelmonde
Tel.: 03/828.37.63
Opvang.rp@skynet.be

Voor inlichtingen over de opvang en de Multimove:
Leen Costermans
Gemeentehuis Kruibeke
Tel.: 03/740.02.49