Concrete afspraken

LESUREN

In de voormiddag is er les van 08.30 u tot 12.05 u.
In de namiddag is er les van 13.40 u tot 15.20 u.

Het belsignaal wordt gegeven om 8.25 u en om 13.35 u.

We vragen je erop toe te zien dat je kind op tijd naar school vertrekt. Vanaf 08.10 u kunnen de kinderen terecht op de speelplaats. Kinderen die tijdens de lunchpauze naar huis gaan, verwachten we terug vanaf 13.20 u.

Let op:
–  vóór 08.10 u is er geen toezicht op de speelplaats.
– om tijdens de speeltijd permanent toezicht te garanderen en de veiligheid van je kind(eren) voorop te stellen, mag niemand binnen blijven op dat tijdstip (tenzij een overeenkomst tussen de school en de ouders).
– kinderen mogen de school niet verlaten tijdens de lesuren. Enkel met een briefje van de ouders kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

BEGIN VAN DE LESDAG

Zit je kind in de kleuterklas, dan vragen we je vriendelijk hem/haar toe te vertrouwen aan de kleuterjuf die aan de deur van de kleuterspeelplaats staat. Als je kind hier nog niet aan toe is, wat vooral bij de jongste kleuters kan voorvallen, kan je meegaan tot aan de klas.

We vragen je ook vriendelijk om ten laatste bij het belsignaal de gang te verlaten. Te lang afscheid nemen, zeker als je kind het moeilijk heeft, kan vaak een negatieve invloed hebben.

AFWEZIGHEDEN

Als je kind afwezig is, vragen we je om dat voor 09.00 u (telefonisch) te melden op het secretariaat of bureel. Alhoewel voor de kleuters de leerplicht niet geldt, worden we toch graag op de hoogte gehouden als je kleuter niet naar school kan komen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk gebeuren, eventueel via kennissen. Als we weten om welke reden en hoe lang je kind niet naar school komt, kan de juf of meester daar rekening mee houden.

MIDDAGVERBLIJF

Voor het middagverblijf op school brengt je kind een lunchpakket mee, ze kunnen water tappen in de school om hun drinkbus bij te vullen. We werken allemaal samen om ervoor te zorgen dat de maaltijd aangenaam en rustig verloopt. Snoep in de brooddoos is niet toegelaten. Een stukje chocolade als beleg kan wel.

SNACKS EN DRANK

Gezonde voeding is belangrijk, zeker op jonge leeftijd. Omdat kinderen een groot deel van hun dagelijks voedsel op school verorberen, stimuleren wij het eten van fruit en het drinken van gezonde drankjes. Op woensdag promoten wij de wekelijkse fruitdag.

We raden je aan om je kind(eren) een stuk fruit of een droge koek (liefst in een doosje) mee te geven. Als drankje brengen ze water mee in een drinkbus. Als je kind toch frisdrank meebrengt, zal de drinkbus terug worden meegegeven naar huis.
We zijn ook een milieubewuste school en willen de kinderen hierin zoveel mogelijk betrekken. Daarom vragen we je geen brik, blik of ander wegwerpmateriaal mee te geven. Van april tot en met oktober zijn op de speelplaatsen de drankfonteintjes aangesloten.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 vieren we verjaardagen een beetje anders. Als leerlingen graag trakteren, doen ze dat niet meer op hun verjaardag zelf. Zo vermijden we dagelijkse traktaties en willen we de hoeveelheid voor jullie verkleinen. We houden 1 keer per maand een groot feest waar we dan alle jarigen van die maand zullen vieren. Als jullie dat graag willen, mogen jullie dan een gezonde traktatie meebrengen. Dat is zeker niet verplicht en moet ook niet voor alle leerlingen zijn. Meestal vieren we een aantal jarigen en maken we een klein buffetje.

EINDE VAN DE LESDAG

Kleuters

Als je kind in de kleuterschool zit, wacht je op het einde van de lesdag aan de schoolpoort. Als de tweede bel weerklinkt, zal één van de leerkrachten de poort openen. De oudste kleuters kan je afhalen in de turnzaal, de jongste kleuters wachten op jullie in de eigen klas.

Lagere school

Als je enkel een kind (of kinderen) in de lagere school hebt, wacht je aan het einde van de Zoete Moederstraat, dit wil zeggen ‘boven’ aan het kruispunt met de Geeraard de Cremerstraat of ‘beneden’ aan de Broekstraat.

Zowel ’s middags als ’s namiddags worden alle leerlingen (te voet of met de fiets) met de rang begeleid:
– naar de oversteek van de Geraard de Cremerstraat
– naar het parkeerterrein in de Broekstraat

Geen enkele leerling mag zonder begeleiding de school verlaten!

Als je je kind(eren) naar school brengt of afhaalt met de auto, vragen we je op de parking aan het voetbalplein of op de parking in de Broekstraat te parkeren. Gelieve niet op het kruispunt van de Broekstraat en Zoete Moederstraat te parkeren voor de veiligheid van de kinderen!
De Zoete Moederstraat wordt verkeersvrij gemaakt bij het begin en het einde van de schooldag.