Huiswerk, agenda en rapporten

De schoolagenda (vanaf het 3de leerjaar) is een belangrijk hulpmiddel om de studie te plannen. Daarom vragen we dat de agenda nagekeken en ondertekend wordt door één van de ouders.

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen huistaken en/of lessen. De gemiddelde duur is als volgt: 15 minuten voor de eerste graad, 30 minuten voor de tweede graad en ongeveer 60 minuten (ook op woensdag) voor de derde graad. Van de leerlingen verwachten we dat ze de opgegeven lessen leren. De leerkracht kan steeds deze leerstof mondeling of schriftelijk opvragen. Ons huiswerkbeleid kan je lezen op deze website.

Er worden, gespreid over het hele schooljaar, toetsen afgenomen. Vijf maal per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Op dit rapport worden de vakken of vakonderdelen, het onderwerp en/of het doel waarnaar gepeild werd en het gewenst minimum genoteerd. Er zijn eveneens telkens een muzisch rapport en een attitude- en vaardighedenrapport van wero aanwezig. Afhankelijk van de klas wordt er ook een attituderapport ingevuld. Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen ook een rapport bewegingsopvoeding. We vragen de ouders het rapport en de meegegeven toetsen te ondertekenen.