Samenwerking tussen klassen en klasoverschrijdend werken

Samenwerking oudste kleuters – lagere school
Als directie en leerkrachten van onze school spannen we ons in om de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen. Elk trimester is er een klasoverschrijdend hoekenwerk voorzien met de oudste kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar.

Samenwerking eerste leerjaar – zesde leerjaar
Bij het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen van het eerste leerjaar een meter of peter van het zesde leerjaar. Deze fungeren als vertrouwenspersoon, leeshulp, … . Gedurende het schooljaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd tussen L1 en L6.

Talentendagen
Één keer per schooljaar organiseren we in de school een klasoverschrijdende talentendag. Op deze dag kiezen de leerlingen uit activiteiten op de volgende eilanden: taaleiland, denkeiland, beeldeiland, wil- en durfeiland, sameneiland, beweegeiland, muziekeiland, wereldeiland, fijneiland.

Teamteaching
Afhankelijk van de klasgroepen organiseren we op onze school teamteaching, dat wil zeggen dat er twee leerkrachten in één klas staan. We werken hier met een grotere klasgroep maar door op deze manier te werken wordt het eenvoudiger om om te gaan met de verschillen in de klas.

Muzische opvoeding
Voor de lessen muzische opvoeding werken de leerkrachten per graad samen. Zij bedenken lesarrangementen die ze aan elke klasgroep van die graad geven in een doorschuifsysteem. Juf Gitte, onze juf beeldopvoeding, zit ook geïntegreerd in dit systeem.