LOC

Het LOC (lokaal onderhandelingscomité) is een wettelijk opgelegd overlegorgaan waar personeelsaangelegenheden worden besproken.
Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de vakbondsafgevaardigden van de school en de preventieadviseur.