Milieuzorg Op School (MOS)

We vinden het belangrijk dat we de kinderen leren om zorgzaam om te gaan met onze aarde en het milieu. Daarom doen we aan MOS!

Enkele dingen die de voorbije jaren al aan bod kwamen:
– we promoten een drinkbus in plaats van plastic wegwerpflesjes
– we moedigen de leerlingen aan om brooddozen i.p.v. aluminiumfolie te gebruiken
– we werken mee aan het sorteren van afval
– we zamelen lege batterijen, toners en dopjes van plastic flessen in
– verluchting in de klassen vinden we belangrijk
– we schakelen elektrische toestellen en verlichting uit als we ze niet nodig hebben
– TL-lampen vervingen we door LED-verlichting
– in onze toiletten werken we met een sensor om waterverspilling tegen te gaan
– we hebben twee drankfonteintjes op de speelplaatsen
– we organiseerden workshops rond gezonde voeding en water
– communiceren doen we niet meer via papier maar via Gimme
– we herbruiken de pennendoosjes van het vorige schooljaar
– zaaien en oogsten doen we in onze eigen moestuin
– we beschikken over een eigen compostvat
– op onze groene speelplaats kozen we voor natuurlijke materialen (boomstammen, houtschors, …)