Ouderbijdrage

Ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022:

MAXIMUMFACTUUR:
– € 4,5 per maand voor de kleuters
– € 9 per maand voor de lagere school

In deze maximumfactuur zitten alle activiteiten die gedurende het schooljaar gedaan worden. Dit zijn:
– theatervoorstellingen
– culturele voorstellingen
– schoolreizen
– leeruitstappen
– sportdagen
– workshops
– vervoer
– …

WATERBIJDRAGE
Navullen van de drinkbus op school via gefilterde tappunten: € 2,00 per maand

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN

Kleuters: geen activiteiten van dergelijke aard.

Lager: maximum 445 euro gespreid over de 6 schooljaren.

– 1ste leerjaar:
* sportklassen: 6,00 euro
* tweejaarlijkse sprookjesklassen (75,00 euro)

– 2de leerjaar:
* sportklassen: 8,00 euro
* tweejaarlijkse sprookjesklassen (75,00 euro)

– 3de leerjaar:
* zeeklassen: 175,00 euro

– 4de leerjaar:
* zeeklassen: 175,00 euro (uitzonderlijk wegens corona)

– 5de leerjaar:
* talentklassen: 145,00 euro
* sportklassen: 6,00 euro

– 6de leerjaar:
* talentklassen: 145,00 euro (uitzonderlijk wegens corona)
* sportklassen: 6,00 euro