Ouderbijdrage

Ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019

MAXIMUMFACTUUR:
– € 4,5 per maand voor de kleuters
– € 8,5 per maand voor de lagere school

In deze maximumfactuur zitten alle activiteiten die gedurende schooljaar gedaan worden. Dit zijn:
– theatervoorstellingen
– culturele voorstellingen
– schoolreizen
– schoolzwemmen
– leeruitstappen
– sportdagen
– workshops
– vervoer
– …

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN

Kleuters: geen activiteiten van dergelijke aard.

Lager: maximum 435 euro gespreid over de 6 schooljaren.

– 1ste leerjaar:
* sportklassen: 6,00 euro
* jaarlijks afwisselend sprookjesklassen (40,00 euro) of sleep-in (15 euro)

– 2de leerjaar:
* sportklassen: 8,00 euro
* jaarlijks afwisselend sprookjesklassen (40,00 euro) of sleep-in (15 euro)

– 3de leerjaar:
* zeeklassen: 150,00 euro

– 4de leerjaar:
* sportklassen: 6,00 euro

– 5de leerjaar:
* sportklassen: 6,00 euro

– 6de leerjaar:
* sportklassen: 6,00 euro