Oudercontact

Infoavond

Bij het begin van het schooljaar, in de loop van september, organiseren we infoavonden voor zowel de ouders van de kleuters als voor de ouders van de leerlingen uit de lagere school. De exacte datum en het tijdstip vinden jullie terug op de kalender in de nieuwsbrieven.

Oudercontact

De oudercontacten die op regelmatige tijdstippen georganiseerd worden, vormen een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders van onze leerlingen. Ouders hebben immers recht op informatie over het functioneren van hun zoon of dochter. Bij samenlevende ouders stelt die communicatie meestal geen probleem. Bij niet-samenlevende ouders kan dat moeilijker liggen. Ook bij niet-samenlevende ouders blijven beide natuurlijke ouders alle recht op informatie behouden. De school kan echter niet verplicht worden om aparte oudercontacten te organiseren. Wij opteren duidelijk om één oudercontact per leerling te organiseren waarop beide ouders, ook als ze niet-samenwonend zijn, worden verwacht.

Enkel indien één van de beide ouders niet aanwezig kan zijn, kan die ouder een volmacht geven aan iemand anders om hem/haar te vervangen bij een oudercontact.
Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan de school beslissen om toch een apart oudercontact te organiseren. Dit kan echter alleen na persoonlijk overleg tussen de directie en de betrokken ouders.

Kleuterschool
In het eerste en tweede trimester nodigen we de ouders van alle kleuters uit voor een gesprek. Er kunnen natuurlijk nog tussentijdse oudercontacten zijn op vraag van de leerkracht of van de ouders.  Instappers van november en februari zullen op een ander moment gecontacteerd worden door de klasleerkracht.

Lagere school
In oktober voorzien we reeds een oudercontact voor het eerste leerjaar. In december en in april/mei is er een oudercontact voor alle klassen. Er zullen ook tussentijdse oudercontacten zijn op vraag van de leerkracht of van de ouders. In de loop van het tweede trimester hebben we een gesprek met de ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar om de studiemogelijkheden na het lager onderwijs te bespreken.

Het spreekt vanzelf dat de leerkrachten tijdens de schooluren hun handen vol hebben met hun kinderen in de klas. Je kan wel steeds voor en na schooltijd terecht bij hen met vragen over je kind.