Participatie

OUDERWERKING

Als niet echt officieel orgaan neemt de ouderwerking zeker een belangrijke plaats in bij het tot stand komen van allerlei initiatieven.

Deze groep ouders en leerkrachten denkt na over de meest uiteenlopende zaken die iets met de school te maken hebben. Meestal mondt dit uit in praktische realisaties, gaande van het uitvoeren van sommige herstellingen op een klussendag tot het organiseren van activiteiten zoals wijnverkoop, kinderfuif, schoolfeest, …. Met deze acties willen zij er voor zorgen dat er wat geld in het laatje komt.

Heb je interesse om bij de ouderwerking te komen, laat dit dan weten aan de directie of één van de leerkrachten.

SCHOOLRAAD

De schoolraad bestaat uit ouders, leerkrachten, directie en afgevaardigden van de lokale gemeenschap.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema’s, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.