Schoolbestuur

Logo ksas

Binnen onze scholengemeenschap werd er werk gemaakt van de eenmaking van onze schoolbesturen. Sinds 1 september 2011 bestaat er één scholengemeenschap met één schoolbestuur en voor alle katholieke kleuter- en lagere scholen van Bazel, Burcht, Kruibeke, Rupelmonde en Zwijndrecht.

De naam van dit schoolbestuur is ‘Katholieke Scholen Aan De Schelde’ (of kortweg KSAS) en is de eigenlijke organisator van het onderwijs en de uiteindelijke eindverantwoordelijke. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij doet een beroep op de eigen begeleidingsdienst om het onderwijs degelijk uit te bouwen.

De zetel van onze scholengemeenschap bevindt zich in de Langestraat 14 te Kruibeke.

Voorzitter: Hugo Ruymbeke
Ondervoorzitter: Anne-Marie De Jonghe en Helga Byl
Secretaris: Erik Blommaert
Contactpersoon voor SJB: Lieven Porreye

Andere scholen aangesloten bij dit schoolbestuur:
– De Krinkel 1 – Zwijndrecht
– De Krinkel 2 – Zwijndrecht
– De Krinkelrups – Zwijndrecht
– Sint-Martinus 1 – Burcht
– Sint-Martinus 2 – Burcht
– O. L. Vrouwschool – Kruibeke
– Sint-Petrusschool – Bazel