Vakantiedagen

Vrije dagen van het eerste semester
– woensdag 6 oktober 2021: pedagogische studiedag
– maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021: herfstvakantie
– donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand
– vrijdag 12 november 2021: facultatieve verlofdag
– vrijdag 24 december 2021: pedagogische studiedag + extra halve vrije dag
– maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022: kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede semester
– maandag 7 februari 2022: facultatieve verlofdag
– woensdag 16 februari 2022: pedagogische studiedag
– maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022: krokusvakantie
– woensdag 16 maart 2022: pedagogische studiedag
– maandag 4 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022: paasvakantie
– maandag 18 april 2022: paasmaandag
– donderdag 26 mei 2022: O.L.H.-Hemelvaart
– vrijdag 27 mei 2022: brugdag
– maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 1 juli 2022.